Nowe standardy szkoleń BHP?

Skrót BHP oznacza bezpieczeństwo i higienę pracy. Obejmuje on zbiór zasad dotyczących dopuszczalnych zachować pracowników na terenie zakładu pracy. Ponad to jest to dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem odpowiednich warunków do pracy, w skład której wchodzą: ergonomia, medycyna, psychologia, bezpieczeństwo techniczne i inne.

Aby zasady bezpieczeństwa były stosowane tworzy się tzw. instrukcje BHP i umieszcza się je w widocznym miejscu, aby każdy pracownik mógł się z nimi zapoznać. Dodatkowo przeprowadza się szkolenia BHP każdego zatrudnionego w firmie podczas, którego zapoznaje się go szczegółowo i indywidualnie z instrukcjami bezpiecznego obsługiwania urządzeń znajdujących się na miejscu pracy. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kończy się złożeniem przez pracownika własnoręcznego podpisu pod informacją potwierdzającą fakt ukończenia takiego szkolenia. Takie obostrzenia nakłada na pracodawcę kodeks pracy.

Nie należy tego jednak traktować w kategorii kolejnego zbędnego szkolenia, gdyż niejednokrotnie prawidłowo przeprowadzone szkolenie może uratować nam życie lub ochronić przed kalectwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + 3 =